De zand en grind sector in Nederland is bestempeld als zijnde van Nationaal Belang, met een groot aantal MKB bedrijven in Zuidoost Nederland. Zeven bedrijven, van plan tot eindproduct, gaan gezamenlijk aan de slag met vernieuwende manieren op het gebied van opleiden en het interesseren van talent voor de sector. De zeven deelnemende MKB-bedrijven: Kuijpers Kessel, Koninklijke Smals, L’Ortye, Kalle en Bakker, Van Nieuwpoort, Vlassak en Kragten kennen vooral een leercultuur van training on the job, aangezien er geen specifieke opleidingen beschikbaar zijn voor de sector. Digitalisering, automatisering en de toepassing van nieuwe technieken zoals sensoring nemen daarbij razendsnel toe. Het feit dat er geen specifieke opleidingen zijn, stelt de branche en de deelnemende bedrijven voor grote uitdagingen.

De bedrijven gaan gezamenlijk een serious game (De Wereld van Zand en Grind) ontwikkelen die op een realistische en interactieve manier met behulp van augmented reality en virtual reality ingezet kan worden om de eigen medewerkers op een speelse manier kennis te laten maken met de andere ketenpartners, digitalisering (nieuwe technieken) en hun eigen rol in de verduurzaming/ energietransitie van hun werk. De game introduceert een nieuwe manier van leren en laat zien hoe veelzijdig, uitdagend en afwisselend het is om bij deze bedrijven en in deze sector te werken. De game zal zowel fysiek gespeeld kunnen worden met een echt spelbord, maar ook online te spelen zijn.

Voortzetting Project It’s a Serious Game!
De uitvoering van het project vindt plaats door Meet the Youngsters, die eerder het gezamenlijke MKB project It’s a Serious Game! heeft uitgevoerd met ProfCore, Perfact Group en Soapbox  (www.meettheyoungsters.nl/seriousgame). It’s a Serious Game! biedt jongeren een regionale arbeidsmarktoriëntatie, gecombineerd met serious gaming en is zeer positief ontvangen door het onderwijs. Dit wordt bewezen door het feit dat It’s a Serious Game! in Zuid-Limburg wordt doorgezet binnen de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024.

MKB! Idee
MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK en bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen. Staatssecretaris Mona Keijzer: “Veel bedrijven in het mkb hebben een personeelstekort. En ze weten dat de vaardigheden van hun werknemers bij de tijd moeten blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf, zeker niet als je een kleine ondernemer bent.”

Sinds 2018 timmerden al eenenzestig samenwerkingsprojecten aan de weg en daar komen drieënzestig nieuwe MKB!dee-projecten bij, waaronder het MKBidee: “De Wereld van Zand&Grind”. De feestelijke, digitale bijeenkomst is op maandag 17 mei 2021waar de deelnemende bedrijven symbolisch de subsidie overhandigd krijgen van staatssecretaris Mona Keijzer.