Meet the Youngsters is samen met een aantal partners in een internationaal project gestapt om bedrijven duidelijk te maken welke competenties en vaardigheden hun medewerkers moeten hebben om te kunnen inspelen op trends als verduurzaming, digitalisering, automatisering, robotisering en internationalisering. Het doel is om de kloof te dichten tussen vraag en aanbod van jobs.

De arbeidsmarkt staat in brand. De juiste mensen vinden om te groeien is allerminst evident. Als je dan ook nog eens de zwarte raven in plaats van de witte binnenhaalt, ben je helemaal uit koers geslagen. Waar moet je sollicitanten op beoordelen om mee te kunnen met de actuele trends in de bedrijfswereld? Welke opleidingen moet je voorzien om medewerkers futureproof te maken? Daar wil Meet the Youngsters een antwoord op bieden met SkillzInZicht, een euregionaal project dat de gewenste competenties in Belgisch en Nederlands Limburg in kaart brengt.

“Door op een innovatieve manier naar de arbeidsmarkt te kijken, geven we inzicht in de gevraagde skills”, zegt Jos Meessen van Meet the Youngsters. “We bieden tools om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken en de arbeidsmobiliteit over de grens te bevorderen.”

“Waar traditionele arbeidsmarktanalyses uitgaan van een beroep, kijkt deze benadering naar wat mensen daadwerkelijk moeten kennen, kunnen en doen”, aldus nog Sluismans. “De aanpak laat zich niet hinderen door grenzen, diploma-erkenning, structuren of andere belemmeringen. Het grote voordeel is dat een schijnbare mismatch misschien juist een perfecte match zijn, als je beter kijkt naar iemands vaardigheden, al dan niet aangevuld met gerichte scholing. En zo dragen we een concrete steen bij aan het ontwarren van de knopen die de arbeidsmarkt vandaag dwarsbomen.”