Keyport Meets… Regio in je Rugzak

Keyport Meets… Regio in je Rugzak… dé oriëntatie voor middelbare scholieren op de regionale arbeidsmarkt

Steeds meer bedrijven geven aan graag in contact te komen met VMBO-leerlingen om zichzelf te presenteren, te laten zien welke mooie beroepen er zijn, maar ook om leerlingen specifiek te interesseren voor hun vak of vakopleiding. Belangrijk is om aan leerlingen te laten zien welke beroepen er zijn, aankomen, wegvallen en bij welke bedrijven in de regio de beroepen voorkomen, zodat meer jongeren kiezen voor een bedrijf in de regio!

Leerlingen moeten niet alleen geholpen worden doelgericht keuzes te maken voor hun toekomstige werkloopbaan, maar moeten ook kunnen inzien welke kansen de regio aan hen biedt om dit te verwezenlijken.

Jouw regio – Jouw toekomst! De leerlingen gaan in dit nieuwe traject veel meer in de eigen regio op reis zoekende naar een passende beroepstoekomst.

Het hoofddoel van Keyport Meets | Regio in je Rugzak is leerlingen te helpen doelgericht keuzes te maken voor hun toekomstige werkloopbaan in de eigen regio. Ze krijgen een inzicht in eigen competenties en vaardigheden. Regio in je rugzak bestaat uit een traject voor leerlingen, bedrijfsleven, onderwijs, vakorganisaties en gemeenten. Door Keyport Meets | Regio in je Rugzak worden de leerlingen geïnspireerd door het aanbod in de regio en andersom.

Keyport Meets | | Regio in je rugzak wordt een digitale leer-, voorstel- en ontmoetingsplek in combinatie met een evenement en ontmoetingsdagen. Leerlingen worden geholpen met oriënteren op hun toekomstige werkloopbaan, door ze in te laten zien welke kansen de regio aan hen biedt om dit te verwezenlijken. De leerlingen gaan in dit nieuwe doorlopende LOB-traject op zoek naar kansen en mogelijkheden door te ontmoeten, ontdekken en onderzoeken.

Keyport Meets | Regio in je Rugzak bestaat uit de volgende elementen:

  • Digitaal platform
  • Netwerktrainingen leerlingen
  • Gastles, gericht op oriëntatie op de beroepen tijdens Keyport Meets | Regio in je Rugzak
  • Gastles, gericht op bedrijven, kortom:  arbeidsmarktoriëntatie
  • Keyport Meets, evenement voor ontmoeting leerlingen met het bedrijfsleven
  • Ervaringsdag Keyport Meets
  • Netwerk bijeenkomst (en) bedrijven
  • Bedrijfsbezoeken docenten

De voordelen van samenwerken komen niet alleen ten goede aan leerlingen, maar ook aan de andere partijen die onderdeel zijn. Veel scholen zijn op zoek naar een connectie met het bedrijfsleven en vice versa. Door in het nieuwe platform nadrukkelijk de verbindingen aan te gaan met bestaande initiatieven in de regio, maar ook de mogelijkheden aan elkaar kenbaar te maken voor projectonderwijs/omgevingsonderwijs, ontstaan de mogelijkheden om het onderwijs te versterken.

Cipher community heeft de opdracht gekregen om het platform te creëren voor het project Keyport Meets, Regio in je Rugzak. Een mooie opdracht, waarmee Cipher zijn meerwaarde in de volle breedte kan laten zien. De eerste sprintsessie is al geweest en we zijn op dit moment volop bezig met de ontwikkeling.