Career inspiration day 2021

Aanleiding

Maastricht ontwikkelt en profileert zich als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Eén van de belangrijke doelstellingen uit het Coalitieakkoord 2018-2022 is het ontstaan van een stad waar de kwaliteit van onderwijs en de carrièrekansen in de (Eu)regio studenten, startups, expats en praktisch geschoolden verleiden om voor deze stad en regio te kiezen. Het Coalitieakkoord 2018-2022 benoemt specifiek de wens om studenten te behouden voor Maastricht en (Eu)regio, zodat studenten niet alleen hun eerste maar ook hun volgende banen in de eigen regio vinden. Concreet is de doelstelling voor het programma Studentenstad zich te richten op het zichtbaar maken en actief promoten van carrièrekansen, evenals het faciliteren van afgestudeerden in het vinden van een baan, ook over de grens.

Hieruit komt het idee voort om een Career Inspiration Day te creëren in samenwerking met de kennisinstellingen, als tegenhanger van de welbekende Inkom.

 

Doelstelling

De doelstelling van de Career Inspiration Day is om bij te dragen aan de regionale kenniseconomie en arbeidsmarkt door studenten en recent afgestudeerden te verbinden en behouden voor Maastricht en de (Eu)regio. De nadruk ligt hierbij op het zichtbaar maken van carrièreperspectieven evenals het faciliteren van het vinden van een baan, oftewel verbinden.
Het doel is om circa 200 à 250 studenten te laten deelnemen aan de Career Inspiration Day over de gehele dag.