Privacy Statement Meet the Talents BV / Meet the Youngsters

Inleiding

Meet the Talents B.V. (hierna te noemen “Meet the Talents”,
“wij” of “ons”) streeft er naar diensten van een
hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor
is. Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken
en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel
van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant
zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de
verwerking van, door een gebruiker (hierna tevens te noemen
“Gebruiker”, “jij”of “jouw”) aan ons
ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt
dit nader toegelicht. Meet the Talents zal de toepasselijke regels op het
gebied van privacy naleven, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Meet the Talents B.V. met zetel te Roermond en gevestigd en kantoorhoudende
Laan der vier Heemskinderen 7, 5664 TH Geldrop en Robert Schumandomein 2,
6229 ES Maastricht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 58199748 handelt onder de 2 merknamen WAT Company
en Meet the Youngsters.

Meet the Talents en Meet the Youngsters

Meet the Youngsters is een merk van Meet the Talents B.V.

Meet the Youngsters is een online platform waar scholieren, studenten en
recent afgestudeerden in contact worden gebracht met bedrijven,
organisaties en onderwijsinstellingen.

Persoonsgegevens en wijze van verzameling

In het kader van onze dienstverlening worden door en over de Gebruiker ter
beschikking gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Onder deze
persoonsgegevens vallen onder meer: NAW- gegevens, geboortedatum,
foto’s van natuurlijke personen, interesses, opleidingsgegevens,
carrièregegevens en e-mailadressen.

Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig
is voor de hieronder beschreven doeleinden of dan waarvoor jij toestemming
hebt gegeven. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren
in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden verwerkt.

Meet the Youngsters maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte
(persoons)gegevens. De gegevens die actief verstrekt worden, worden
opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

A.
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten
overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie
te leveren.

B.
Daarnaast gebruikt Meet the Youngsters uw gegevens om specifiek op u
gerichte vacatures of kandidaten te kunnen tonen, interessante informatie
te delen, u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten
en om u aanbiedingen te kunnen doen.

C.
Indien van toepassing worden de door u verstrekte gegevens met uw
toestemming gedeeld met bijvoorbeeld potentiele werkgevers en/of
recruiters.

Meet the Youngsters publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of
profiel hebt opgenomen op website MeetTheYoungsters.nl. Deze gegevens zijn
toegankelijk voor de aan uw profiel gelinkte bedrijven, organisaties,
studenten of medewerkers. Indien u niet wilt dat deze gegevens zichtbaar
zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de
informatie die u zelf op de website plaatst, is toegankelijk voor
bezoekers. In sommige gevallen kunt u via de website doorklikken naar
websites van derden. Meet The Youngsters is niet verantwoordelijk voor de
gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is Meet the
Youngsters niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw
openbare persoonsgegevens door andere gebruikers.

Na een termijn van vijf jaar inactiviteit van uw account of profiel
ontvangt u van Meet the Youngsters een bericht of het account of het
profiel verwijderd dient te worden of dat u actief wilt blijven op het
platform van Meet The Youngsters. In deze termijn verwachten we dat we u op
weg hebben kunnen helpen met de eerste stappen in uw carrière, maar
ook hierna blijven we u natuurlijk graag ondersteunen middels het platform
en kunt u actief blijven.

Cookies/Passief verwerkte gegevens

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van de
websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Als u
één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt
verstrekt u gegevens aan Meet The Youngsters zonder dat u zich daar
misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals
een unieke apparaat-ID, IP-adres, de versie van het besturingssysteem en
instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een
dienst van Meet the Talents. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die
u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van
de dienst.

Op onze en door ons gehoste en beheerde websites wordt gebruik gemaakt van
cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen
onthouden en opslaan op de computer van de Gebruiker. Cookies hebben twee
functies. Enerzijds helpen ze de Gebruiker bij het surfen door inlognamen
en wachtwoorden te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites
die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken
van de interesses van die Gebruiker.

Meet the Talents kan (zelf of op verzoek van haar opdrachtgever) cookies
plaatsen voor de volgende doeleinden:

– Om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te
optimaliseren;

– Om meer op de Gebruiker gerichte informatie op onze websites te
plaatsen;

– Voor het verzenden van gerichte communicatie;

– Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In
dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen wel steeds
opnieuw worden ingetypt, waardoor het gebruiksgemak kan verminderen.

Google Analytics en YouTube

Er kunnen tevens (persoons)gegevens worden verwerkt die (rechtmatig) zijn
verzameld door Derden waaronder mogelijk ook cookies van Derden,
bijvoorbeeld Google Analytics en YouTube. Meet the Talents maakt gebruik
van Google Analytics om bij te houden hoe Gebruikers onze website(s)
gebruiken. Daarnaast maakt Meet the Talents gebruik van YouTube om filmpjes
af te spelen. Google kan deze informatie aan Derden verstrekken indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Meet the Youngsters heeft hier geen
invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van de computer (IP-adres) van de Gebruiker, overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid
van Google (www.google.com/intl/nl/policies/privacy) voor meer informatie,
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics
(http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html).

Doeleinden

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door
Meet the Youngsters zijn:

– Deelnemers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan Meet the
Youngsters en daarvoor een eigen account aan te maken,

– Deelnemers in contact brengen met bedrijven en
onderwijstinstellingen die interessant zijn voor de gebruiker

– Deelnemende bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen in contact
te brengen met interessante kandidaten

– Het automatisch genereren van matches tussen deelnemers en
bedrijven

– Per e-mail informeren over carrièrenieuws, evenementen,
opleidingen, acties, banen en stages.

– Per e-mail informeren over Meet the Talents of aan haar gelieerde
ondernemingen

– De mening van de gebruiker peilen voor onderzoek

– Het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over Meet the
Youngsters en haar partners

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens, meer in het bijzonder
het e-mailadres, uitsluitend met jouw toestemming (opt-in) voor het matchen
tussen bedrijven en kandidaten en marketingdoeleinden, zoals het verzenden
van onze nieuwsbrief per e-mail, het verzenden van de nieuwsbrief van aan
ons gelieerde ondernemingen per e-mail en/of het verzenden van
nieuwsbrieven van partners per e-mail. Indien je hier geen prijs meer op
stelt, kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van het
aanklikken van de link “uitschrijven”.

Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar, tenzij:

– het gaat om aan Meet the Youngsters gelieerde ondernemingen te
weten: WAT Company en Meet the Talents B.V.

– wij hiertoe wettelijk worden verplicht;

– hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de Gebruiker;

– dit noodzakelijk is om de rechten van de Gebruiker of onze rechten
te beschermen.

In bovenstaande gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien
de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt
gewaarborgd door de ontvanger/Derde(n).

Beveiliging

Meet the Talents zal passende organisatorische en technische maatregelen
treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens erop gericht om misbruik,
verlies of onregelmatige wijziging ervan te voorkomen.

Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van jouw
persoonsgegevens kan dat aangepast worden in het profiel of een
schriftelijk verzoek richten naar het hieronder vermeld adres waarop wij
binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Bij een verder
inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per
verzoek in rekening brengen. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van
laatstgenoemd bedrag de inzage geven.

Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming
van jouw persoonsgegevens door Meet the Talents verzoeken we je via de
onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om
te kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In
voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het
verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat
je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact

Meet the Talents B.V. , T.a.v. Meet the Youngsters, Robert Schumandomein 2,
6229 ES, Maastricht Email: info@MeetTheYoungsters.nl I
www.MeetTheYoungsters.nl