Career Inspiration Day

Maastricht ontwikkelt en profileert zich als een internationale universiteitsstad in een krachtige kennisregio. Eén van de belangrijke doelstellingen uit het Coalitieakkoord 2018-2022 is het ontstaan van een stad waar de kwaliteit van onderwijs en de carrièrekansen in de (Eu)regio studenten, startups, expats en praktisch geschoolden verleiden om voor deze stad en regio te kiezen. Het Coalitieakkoord 2018-2022 benoemt specifiek de wens om studenten te behouden voor Maastricht en (Eu)regio, zodat studenten niet alleen hun eerste maar ook hun volgende banen in de eigen regio vinden. Concreet is de doelstelling voor het programma Studentenstad zich te richten op het zichtbaar maken en actief promoten van carrièrekansen, evenals het faciliteren van afgestudeerden in het vinden van een baan, ook over de grens.

Hieruit komt het idee voort om een Career Inspiration Day te creëren in samenwerking met de kennisinstellingen, als tegenhanger van de welbekende Inkom.