Wat is de c-proef?

De c-proef is een onderdeel van het afstudeertraject waarbij de studenten, na het afronden van hun afstudeerstage, een gesprek aangaan met een extern bedrijf. Het gesprek is gericht op het beoordelen van de door de student ontwikkelde softskills. Tijdens de afstudeerstage heeft de student niet alleen gewerkt aan een opdracht / scriptie, maar ook aan zijn/haar softskills. De c-proef is het moment voor de student waarop deze ontwikkeling wordt getoetst. Het externe bedrijf fungeert hier als beoordelaar.

De c-proef telt voor 15 tot 20 procent mee met het eindcijfer van de student.

Wat is de rol van Meet the Youngsters?

Meet the Youngsters heeft sinds 2020 een actieve rol in de c-proef. De studenten worden namelijk via het matchtingsplatform van Meet the Youngsters gematcht.

Het matchen begint met het aanmaken van profielen. Zowel bedrijven als studenten dienen een (zo volledig mogelijk) ingevuld profiel te hebben op het matchtingsplatform. De bedrijven op het platform van Meet the Youngsters zitten al in het netwerk van Meet the Youngsters. De studenten maken op school een studentprofiel aan op het mty-platform. Dit doen ze tijdens een gastles van Meet the Youngsters óf als huiswerk.

Bekijk hier de resultaten: