European Panther Programma

European Panther programma voor technische professionals die willen innoveren en ondernemen

Binnen het European Panther Program werkt Fontys University of Applied Science internationaal samen met Flanders Business school, NIKOS Universiteit Twente, TU Hamburg en KU Leuven. Het programma omvat een intensief coachingstraject van vijf driedaagse sessies en is gericht op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie in het mkb. Tijdens deze sessies worden professionals ondersteund door internationale coaches bij de uitwerking van hun business idee tot een financierbaar en duurzaam businessplan. Dit idee kan een nieuw product, een nieuwe afdeling of organisatie zijn.

Meerwaarde van het programma

Yvonne Kirkels, senior lecturer, onderzoeker Innovatiemanagement en verbonden aan het lectoraat Business Entrepreneurship, kijkt met plezier terug op de afgeronde reeksen trainingen. “De feedback van de deelnemers was positief.” Zo gaven deelnemers van een groot technologiebedrijf in gedistribueerde grootboektoepassingen aan dat zij tijdens het Panther-programma waardevolle feedback ontvingen over hoe zij nieuwe markten konden benaderen en de verbinding tussen nieuwe technologie en bestaande activiteiten op de juiste manier tot stand konden brengen. “We hebben veel geleerd over veerkracht, ecosystemen en scenario-denken en dat heeft geleid tot een beter begrip van onze omgeving. Ook van de andere deelnemers en van de verschillende markten waarin zij actief zijn hebben we veel opgestoken.” Een ander onderzoeksteam gaf te kennen dat het Panther-programma handige tips and tricks bood om het bedrijf te verbeteren en uit te breiden.“ Het opgebouwde netwerk van ervaren coaches en ondernemers is van grote meerwaarde geweest voor de deelnemers. Bovendien zijn er belangrijke contacten gelegd voor de verdere ontwikkeling van de onderneming. Een absolute aanrader dus!”

Voor wie?

De deelnemers zijn allemaal werkende (technische) professionals die willen innoveren en ondernemen. Het European Panther Program helpt bij het versnellen van deze ontwikkelingsprocessen. De deelnemers worden vijfmaal een aantal dagen uit hun werkkring gehaald om zich volledige te kunnen richten op hun business idee. De gerichte coaching ter plaatse draagt eveneens bij aan die versnelling. Het programma wordt door verschillende universiteiten gehost en wordt steeds gebaseerd op de behoefte van de professional. Maatwerk dus. Deze aanpak is uniek in Europa.

Inhoud van het programma

De sessies, die plaatsvinden van woensdag tot en met vrijdag, worden georganiseerd op de locaties van de partners. Alle deelnemers bezoeken gedurende de bijeenkomsten de verschillende locaties, zodat er naast de colleges en persoonlijke coaching ook lokale gastsprekers kunnen worden ingezet om de leerdoelen van de bijeenkomsten te ondersteunen. Bedrijfsbezoeken in de regio maken daarnaast onderdeel uit van het programma. Hierdoor worden de deelnemende professionals geïnspireerd door verschillende lokale ondernemers binnen Europa.

Meer informatie en deelname

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met Dr. Yvonne Kirkels van het Lectoraat Industrial Engineering and Entrepreneurship via y.kirkels@fontys.nl of bezoek de website http://www.flandersbusinessschool.be/nl/opleidingen/european-panther-program.